Từ khoá: hiện tượng

Đã có lời giải thích cho hiện tượng luôn cảm thấy bị theo dõi dù chẳng ai nhìn mình.

Bạn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình nhưng không biết tại sao? Lời giải nằm ở các giác quan, đặc biệt là thị giác - nó có thể hoạt động theo những cách vô cùng bí ẩn. Có điều gì đó...