Từ khoá: Hero8 Black

GoPro chính thức giới thiệu HERO8 BLACK, MOD và MAX tại Việt Nam

GoPro chính thức giới thiệu camera HERO8 Black, Mod và MAX tại Việt Nam. Định nghĩa lại những giới hạn mà một dòng camera có thể đạt được. Nhà sáng lập và điều hành GoPro, ông Nick Woodman chia sẻ: Đến nay chúng...