Từ khoá: Helio G95

MediaTek chia sẻ về sự phát triển của công nghệ 5G và các sản phẩm mới

Ngày 10/9/2020, MediaTek tổ chức cafe online tại Việt Nam để giới thiệu những thành tựu của họ cho đến giữa năm 2020. Ngoài việc cung cấp các bản cập nhật về công nghệ 5G, MediaTek cũng không quên nhấn mạnh chipset mới...