Từ khoá: hệ thống servo

Rockwell Automation ra mắt Hệ thống Servo mới giúp tiết kiệm chi phí và đơn giản hoá quy trình định cỡ

Nhu cầu ngày càng gia tăng của người tiêu dùng các sản phẩm ngày càng đa dạng với kích thước bao bì khác nhau tạo nên nhu cầu cho các loại máy móc nhỏ hơn và linh hoạt hơn. Với mục đích cung...