Từ khoá: Hệ thống CellphoneS

CellphoneS khai trương cửa hàng đầu tiên tại Bắc Ninh

Hệ thống CellphoneS chính thức đi vào hoạt động cửa hàng đầu tiên tại thành phố Bắc Ninh. Tiến độ mở rộng phạm vi hoạt động khu vực thành phố lớn Hà Nội - Hải Dương - Hải Phòng - Bắc Ninh trong...