Từ khoá: hệ thống AI

Mark Zuckerberg tự làm hệ thống AI để điều khiển nhà như Iron Man

Mark Zuckerberg đã làm được một con Jarvis AI đơn giản để điều khiển nhà. Có vẻ như ông đã tự mình làm dự án này với một ít sự trợ giúp của nhân viên vì ông muốn tự học về AI và hiểu...