Từ khoá: hardware

Cách kiểm tra thông số cấu hình của máy tính, laptop của bạn

Việc kiểm tra thông số cấu hình phần của máy tính, laptop không hề khó khăn chút nào. Bạn có thể thực hiện dễ dàng bằng cách thủ công hoặc sử dụng phần mềm hỗ trợ. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách kiểm...