Từ khoá: Hành vi trực tuyến

Glenn Maguire và những chia sẻ về hành vi trực tuyến giữa đại dịch Covid-19

Ông Glenn Maguire - Nhà Kinh tế học tại Visa chia sẻ về sự thay đổi hành vi trực tuyến của người dùng Thế hệ Z giữa đại dịch Covid-19. Thế hệ Z Đại dịch toàn cầu đã buộc toàn thế giới phải điều chỉnh...