Từ khoá: hack like

Instagram thực hiện cuộc thanh trừng lớn nhất, loại bỏ like và follow ảo

Instagram cho biết mạng xã hội này sẽ thực hiện một cuộc thanh trừng lớn nhất từ trước đến nay, mục đích là nhằm loại bỏ toàn bộ số lượng like, comment và follow ảo. Instagram cũng thay đổi Quy tắc cộng đồng...