Từ khoá: hack lightroom

Hack Lightroom cho phép sử dụng tất cả bộ giả lập màu film của Fujifilm bất kể máy ảnh nào

Chỉ với một vài thao tác Hack Lightroom, bạn sẽ có thể sử dụng tất cả bộ giả lập màu film của Fujifilm bất kể máy ảnh nào nhưng hãy cẩn trọng. Fujifilm có bộ giả lập màu film đẹp và ấn tượng, nhưng...