Từ khoá: hạ tâng siêu hội tụ

Hạ tầng siêu hội tụ HPE Simplivity – Giải pháp gia tăng sức mạnh cho doanh nghiệp

Đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, thách thức khả năng thích ứng của doanh nghiệp. Được vận hành bởi Trí tuệ nhân tạo (AI), mang khả năng phân tích, dự đoán thông minh, bảo mật và kiểm soát dữ liệu...