Từ khoá: hạ tầng CNTT

Dell mở rộng hạ tầng CNTT ra vùng biên

Dell chính thức giới thiệu những thiết bị cơ sở hạ tầng và PC với những cải tiến vượt trội nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp đơn giản hóa việc triển khai và khai thác được nhiều giá trị từ dữ liệu...