Từ khoá: Hà Giang

Hà Giang lấy chuyển đổi số làm cơ hội để bứt phá, là đòn bẩy phát triển KTXH

Là một tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn nhưng Hà Giang đã sớm quan tâm, đầu tư phát triển CNTT với quan điểm CNTT sẽ là phương tiện để phát triển Kinh tế -Xã hội (KTXH). Với quyết tâm đó, từ...