Từ khoá: hạ cánh Sao Hoả

NASA đáp thành công tàu Perseverance xuống bề mặt Sao Hoả

NASA mới đây đã đáp thành công tàu thám hiểm Perseverance, kiến tạo một cột mốc quan trọng mới trong lịch sự ngành Khoa học vũ trụ. Theo NASA, tàu thám hiểm Perseverance đa trải qua "7 phút kinh hoàng" lao thẳng qua bầu khí...