Từ khoá: gzip

Tổng hợp phần mềm xử lý tập tin nén tốt nhất cho Windows

Dưới đây là tổng hợp những chương trình nén / giải nén tốt nhất dành cho hệ điều hành Windows. Bạn cần phải nén hoặc giải nén một tập tin nhưng không muốn sử dụng các phần mềm như WinZip hoặc WinRar,chứa đầy các quảng...