Từ khoá: GrabAssistant

Grab triển khai thêm hàng loạt giải pháp mới hỗ trợ người dùng Việt ứng phó với dịch COVID-19

Tiếp tục thực hiện sứ mệnh Grab Vì Cộng Đồng và hướng đến mục tiêu An toàn hơn mỗi ngày (Safer Everyday), Grab hôm nay công bố triển khai thêm nhiều giải pháp mới nhằm chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch...