Từ khoá: google pixel 2 xl

Đây là những chiếc điện thoại có camera sáng tạo nhất từ trước đến nay (Phần 2)

Tiếp nối phần một, chúng ta tiếp tục đến với phần hai của lịch sử ngắn gọn những chiếc camera sáng tạo nhất trên điện thoại. Và ở phần này, thời kì của những chiếc điện thoại phổ thông đã kết thúc nhường...