Từ khoá: Gmail thay đổi giao diện

Google sẽ tiến hành thay đổi diện mạo Gmail

Gmail đang tiến hành "thay áo mới" trên toàn bộ hệ thống của mình. Kể từ bây giờ đến tháng 10, giao diện cũ sẽ vẫn có thể sử dụng đối với những ai đã quá quen thuộc với giao diện cũ và...