Từ khoá: gmail add on

Gmail vừa mở rộng cho nhiều add-on tích hợp sâu, giúp bạn làm việc hiệu quả hơn nhiều

Đối với nhiều người, sứ mệnh của email chính là kiểm soát với rất nhiều lợi ích như nhanh chóng tạo ra hóa đơn thanh toán, chuẩn bị một bài thuyết trình hay theo dõi các chương trình khuyến mại trên mạng. Và...