Từ khoá: giọt nước

Đâu là tương lai của smartphone Android – Tai thỏ, đục lỗ hay thò thụt?

Với sự phát triển mạnh mẽ của smartphone, chúng ta đã thấy được nỗ lực thu nhỏ khu vực chứa camera trước để đi tới thiết kế toàn màn hình hoàn hảo nhất như: tai thỏ, đục lỗ và thò thụt. Nhưng sau...