Từ khoá: giới hạn RAM

Báo cáo cho biết Apple giới hạn tối đa 5GB RAM trong iPadOS dù iPad Pro M1 có đến 16GB RAM

Mặc dù iPad Pro M1 mới có tuỳ chọn lên đến 8GB và 16GB RAM, nhưng báo cáo gần đây cho biết các ứng dụng bị giới hạn ở mức sử dụng RAM chỉ 5GB mà thôi. Apple lần đầu tiên công bố số...