Từ khoá: GIGABYTE PerfDrive

GIGABYTE PerfDrive – giải phóng sức mạnh bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 13 trên nền tảng Intel 700 dễ hơn, tiện...

GIGABYTE tiết lộ công nghệ PerfDrive mới trên nền tảng Intel 700, tích hợp cài đặt BIOS độc quyền của GIGABYTE để cho phép người dùng dễ dàng cân bằng giữa các mức hiệu năng, mức tiêu thụ điện năng và nhiệt độ...