Từ khoá: giao diện mới của Windows

Nếu bạn chưa biết giao diện mới của Windows 10 đẹp như thế nào, hãy xem qua video này

Hẳn đây được xem là thay đổi bậc nhất của Windows 10 từ trước đến nay. Microsoft đang phát triển một dự án mới với tên mã là Project Neon. Đây được xem là dự án về giao diện mới dành cho Windows 10...