Từ khoá: Gen AI

Amazon tăng cường tính năng Gen AI giúp nhà bán hàng đăng tải sản phẩm hiệu quả

Amazon tiếp tục đổi mới để hỗ trợ các đối tác bán hàng thành công hơn nữa. Mới đây, Amazon đã bổ sung tùy chọn cung cấp đường dẫn URL đến website của nhà bán hàng, và tận dụng Gen AI, cho phép...