Từ khoá: Fujifilm XF 150-600mm F5.6-8

Cùng xem quá trình hoàn thành một chiếc ống kính Fujifilm XF 150-600mm F5.6-8

Fujifilm mới đây đã cho phép một YouTuber tham quan nhà máy và đặc biệt là cho thấy từng bước lắp ráp, sản xuất một chiếc ống kính XF 150-600mm F5.6-8 của mình. YouTuber Johnnie Behiri từ CineD đã có dịp tham quan nhà máy của...