Từ khoá: Esstensial

Lịch sử ngắn gọn về “tai thỏ”: Apple không phải là người tạo ra nhưng là người sao chép tốt nhất

Kể từ khi ra mắt, chiếc tai thỏ này đã nhận được rất nhiều ý kiến có cả khen lẫn chê, Apple bên cạnh đó cũng bị vạ lây. Một sự thật bạn nên biết rằng Apple không tạo chiếc tai thỏ này...