Từ khoá: đưa người lên sao hỏa

Con người chuẩn bị những gì cho công cuộc đưa người lên sao Hỏa?

Để chinh phục sao Hỏa trong tương lai, về cơ bản, con người cần phương tiện vận chuyển quy mô lớn, nơi cư trú, thực phẩm và năng lượng bền vững. Việc đưa người lên sao Hỏa không phải là điều gì quá xa...