Từ khoá: đồng hồ thông minh tốt nhất

Apple Watch vẫn là chiếc đồng hồ thông minh tốt nhất cho tất cả mọi người sau 5 năm qua

Vào ngày này 5 năm trước, chiếc Apple Watch đầu tiên ra đời với sức nóng kéo dài tận 6 tháng sau và mãi cho tới bây giờ nó vẫn là chiếc đồng hồ thông minh tốt nhất dành cho mọi người. Có thể...