Từ khoá: Đồng hồ sinh học

Đồng hồ sinh học không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn

Năm 2017, cuối cùng thì giải Nobel y học cũng vinh danh 3 nhà nghiên cứu phát hiện ra nhịp sinh học của cơ thể. "Mọi thứ không thể xảy ra cùng lúc", giáo sư Satchin Panda đến từ Viện Nghiên cứu Sinh...