Từ khoá: Đồng hồ nguyên tử

Đồng hồ nguyên tử Cesium mới cung cấp tín hiệu định thời tự chủ chính xác đến 100ns và duy trì đồng bộ trong...

Từ các ứng dụng hàng ngày như điện thoại di động và ngân hàng đến các nhiệm vụ phòng thủ dưới nước phức tạp, nhu cầu về các giải pháp tần số, định thời chính xác và đồng bộ là rất quan trọng...