Từ khoá: đồng bộ OneDrive

Hướng dẫn tắt tính năng đồng bộ shortcut màn hình desktop của OneDrive trên máy tính Windows

OneDrive theo mặc định sẽ tự động đồng bộ các các tệp trên desktop máy tính Windows 10 và 11 của bạn, tuy nhiên vẫn có cách để bạn tắt tính năng này đi. Theo mặc định thì OneDrive sẽ tự động đồng bộ...