Từ khoá: đơn vị tư vấn truyền thông

Vero ra mắt 3 đội ngũ tư vấn truyền thông mới tại Việt Nam tập trung vào các lĩnh vực Tiêu dùng, Công nghệ...

Từ tháng 10 năm 2021, Vero – đơn vị tư vấn truyền thông thương hiệu tại ASEAN sẽ cung cấp dịch vụ thông qua 3 nhóm chuyên môn cụ thể, bao gồm Công nghệ, Tiêu dùng và Tổ chức chuyên biệt (gồm tổ...