Từ khoá: đổi vùng Quốc Gia

Hướng dẫn thay đổi vùng Quốc Gia tài khoản iTunes

Có rất nhiều bạn gặp phải trường hợp muốn download những app mà vùng quốc gia của tài khoản apple của mình không có, cho ví dụ là 1 tài khoản apple thuộc vùng Việt Nam thì chắc sẽ search không ra Google...