Từ khoá: Đối tác tài xế

Grab trao tặng gần 80 tấn gạo và 8,000 thùng mì gói, hỗ trợ đối tác tài xế vượt qua khó khăn trong mùa...

Tiếp tục thực hiện sứ mệnh Grab Vì Cộng Đồng, Grab bắt đầu trao tặng gần 80 tấn gạo và 8,000 thùng mì gói cho các đối tác tài xế Grab có hoàn cảnh khó khăn và có hoạt động tích cực tại...