Từ khoá: đổi máy

FPT Shop thông báo việc đổi máy cho người dùng Note7 trên toàn quốc

Sau thông cáo của Samsung về một số máy Galaxy Note 7 đã bán ra và có khả năng gặp sự cố lỗi do nhà sản xuất, FPT Shop đã gửi thông tin đến khách hàng và báo đài cách xử lý cụ...