Từ khoá: đổi máy tính

Chuyển bản quyền Windows sang máy tính mới

Chuyển bản quyền Windows là trong một trong những giải pháp để người dùng tiết kiệm chi phí, để nâng cấp thêm cấu hình nếu người dùng đã có sẵn một thiết bị cũ chạy bản quyền mua từ Microsoft. Tóm tắt Đem key sang...