Từ khoá: đổi mã vùng

Ứng dụng tự đổi mã vùng điện thoại trong danh bạ

Những tiện ích trên Android và iOS có thể giúp người dùng chỉnh sửa nhanh chóng những số liên lạc cố định đang lưu trong danh bạ theo đúng các đầu số mới. Theo quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền...