Từ khoá: đổi danh bạ nhanh

Ứng dụng chuyển đổi danh bạ điện thoại từ 11 số sang 10 số

Sắp tới đây, bên cạnh việc người dùng phải tự thân vận động đi đổi số điện thoại của mình từ 11 số sang 10 số thì kèm theo đó cũng phải chuyển đổi cả luôn danh bạ hiện đang sử dụng, nhưng...