Từ khoá: đời 3

Sau 3 năm, Chromecast đã có diện mạo mới

Bên cạnh những sản phẩm mấu chốt của mình, Google vẫn ra mắt những sản phẩm nhỏ nhắn mang tính chất giải trí gia đình cao như là chiếc Chromecast. Được ra mắt từ năm 2013, Google Chromecast là một trong những thiết bị...