Từ khoá: đô thị

Phát động giải thưởng CNTT-TT thành phố HCM lần thứ 11 năm 2019

Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục phát động “Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11 năm 2019” với chủ đề: "Hành trình vươn tới đô thị thông minh". Giải thưởng nhằm...