Từ khoá: đổ đĩa băng từ

Fujifilm đã tạo ra một loại băng từ có thể lưu trữ lên đến 580TB

Fujifilm vừa công bố rằng mình thiết lập một kỷ lục mới khi tạo ra một băng từ lưu trữ mới có thể lưu trữ đến 580TB dữ liệu. Phát triển đột phá về băng từ lưu trữ từ Fujifilm lần này được phát...