Từ khoá: định dạng RAW

Sự khác biệt giữa ảnh RAW và JPEG: Nên chọn định dạng ảnh nào phù hợp?

Máy ảnh mirrorless hoặc DSLR hiện nay đều sẽ có khả năng xuất ra cả tập tin định dạng RAW và JPEG, nhưng liệu bạn đã biết được sự khác biệt giữa ảnh RAW JPEG, hay nên chọn định dạng ảnh nào phù...