Từ khoá: điện thoại Pixel 4a 5G

Google Pixel 4a 5G ra mắt: Màn hình lớn 6.2-inch, mạnh gần bằng Pixel 5 5G nhưng giá chỉ 499 USD

Bên cạnh chiếc điện thoại Pixel 5, Google Pixel 4a 5G cũng đã ra mắt trong sự kiện Launch Night In với màn hình lớn 6.2-inch, mạnh gần bằng Pixel 5 5G nhưng giá chỉ 499 USD. Google Pixel 4a 5G ra mắt với...