Từ khoá: điểm truy cập wifi

Google Station âm thầm vào Việt Nam, phục vụ sinh viên trước tiên

Google Station là dịch vụ Wi-Fi miễn phí của Google, hiện tại Google đã triển khai các trạm phát Wi-Fi này ở Việt Nam tại một số trường đại học. Các địa điểm đầu tiên được các sinh viên phát hiện đó là tại...