Từ khoá: điểm benchmark iPhone 12

Điểm benchmark iPhone 12 Pro Max mạnh hơn, nhanh hơn iPhone 11 Pro Max khoảng 25%

Điểm số benchmark đầu tiên của iPhone 12 Pro Max đã lộ diện, cho thấy thiết bị nhanh hơn khoảng 25% so với thế hệ iPhone 11 Pro Max trước. Điểm số benchmark của iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max với vi...