Từ khoá: điểm benchmark chip M1

Chip M1 đánh bại GeForce GTX 1050 Ti và Radeon RX 560 về hiệu năng đồ hoạ

Vi xử lý M1 mới của Apple theo điểm benchmark từ Tom's Hardware cho thấy nó có để đánh bại hiệu năng đồ hoạ của những chiếc GPU desktop như Nvidia GeForce GTX 1050 Ti và AMD Radeon RX 560. Theo như Apple, GPU 8...