Từ khoá: điểm ảnh xấu

Samsung sử dụng mạng lưới thần kinh nhân tạo để xoá điểm ảnh xấu, tăng chất lượng ảnh

Trong một cuộc hội thảo về mảng tầm nhìn máy tính và xử lý hình ảnh, Samsung đã chia sẻ về việc nghiên cứu về mạng lưới thần kinh nhân tạo để có thể loại bỏ điểm ảnh xấu, điểm ảnh nhiễu trong...