Từ khoá: dịch vụ tài chính

Fingo – Giải pháp tài chính thế hệ số với công nghệ từ Châu Âu

CEO Fingo, Jozef Michalovcik  nhận định rằng: “Việt Nam là một thị trường có tiềm năng rất lớn cho các công ty Fintech nói chung và công ty Fingo nói riêng” Chúng ta đang sống trong thời đại thế hệ số Theo thống kê sử...