Từ khoá: dịch vụ cho thuê không gian mini

MyStorage- ‘dịch vụ cho thuê không gian mini’ hỗ trợ miễn phí cho các doanh nghiệp và start-ups ở Thành phố Hồ Chí Minh

MyStorage, dịch vụ cho thuê không gian mini chuyên nghiệp đầu tiên tại TP.HCM đã triển khai một chương trình hỗ trợ ưu đãi đặc biệt dành cho các doanh nghiệp và start-ups nhằm giải quyết vấn đề thiết yếu về lưu trữ...