Từ khoá: dev web

Google muốn giúp lập trình viên tạo ra trang web được tốt hơn

Goolge sẽ giúp lập trình viên có thể biết được xu hướng, nhu cầu của người dùng như thế nào để có thể tạo ra các trang web đáp ứng được xu hướng, nhu cầu đó thông qua các số liệu thống mà...